Cenovnik obuke

 

 

AM kategorija

AM Kategorija
Kandidat ne poseduje vozačku dozvolu. 

Cena

Teorijska obuka - 40 časova (30+10) 11.080,00
Praktična obuka - 7 časova 7.000,00

AM Kategorija
Kandidat ima neku od kategorija: B1,B,BE,C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D,DE,F,M (stečene nakon 2011.)

Cena

Teorijska obuka - 7 časova(5+2) 2.345,00
Praktična obuka - 7 časova  7.000,00

 

 

 

A1 kategorija

A1 Kategorija
Kandidat ne poseduje vozačku dozvolu. 

Cena

Teorijska obuka - 40 časova (30+10) 11.080,00
Praktična obuka - 20 časova 20.000,00

A1 Kategorija
Kandidat ima AM kategoriju 
 (dobijaju vozači koji su "B" kateg. stekli pre 2011. godine - promenom obrasca)

Cena

Teorijska obuka - nema /
Praktična obuka - 7 časova  7.000,00

A2 Kategorija
Kandidat ima A1 kategoriju

Cena

Teorijska obuka - nema /
Praktična obuka - 7 časova  7.000,00

A1 Kategorija
Kandidat ima neku od kategorija: B1,B,BE,C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D,DE,F,M (stečene nakon 2011.)

Cena

Teorijska obuka - 7 časova(5+2) 2.345,00
Praktična obuka - 20 časova  20.000,00

 

 

A2 kategorija

A2 Kategorija
Kandidat ne poseduje vozačku dozvolu. 

Cena

Teorijska obuka - 40 časova (30+10) 11.080,00
Praktična obuka - 30 časova 30.000,00

A2 Kategorija
Kandidat ima AM kategoriju 
 (dobijaju vozači koji su "B" kateg. stekli pre 2011. godine - promenom obrasca)

Cena

Teorijska obuka - nema /
Praktična obuka - 14 časova  14.000,00

A2 Kategorija
Kandidat ima A1 kategoriju

Cena

Teorijska obuka - nema /
Praktična obuka - 7 časova  7.000,00

A2 Kategorija
Kandidat ima neku od kategorija: B1,B,BE,C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D,DE,F,M (stečene nakon 2011.)

Cena

Teorijska obuka - 7 časova(5+2) 2.345,00
Praktična obuka - 30 časova  30.000,00

 

A kategorija

A Kategorija
Kandidat ne poseduje vozačku dozvolu. 

Cena

Teorijska obuka - 40 časova (30+10) 11.080,00
Praktična obuka - 40 časova 40.000,00

A Kategorija
Kandidat ima AM kategoriju 
 (dobijaju vozači koji su "B" kateg. stekli pre 2011. godine - promenom obrasca vozačke dozvole)!

Cena

Teorijska obuka - nema /
Praktična obuka - 20 časova  20.000,00

A Kategorija
Kandidat ima A1 kategoriju

Cena

Teorijska obuka - nema /
Praktična obuka - 14 časova  14.000,00

A Kategorija
Kandidat ima A2 kategoriju

Cena

Teorijska obuka - nema /
Praktična obuka - 7 časova  7.000,00

A Kategorija
Kandidat ima neku od kategorija: B1,B,BE,C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D,DE,F,M (stečene nakon 2011.)

Cena

Teorijska obuka - 7 časova (5+2) 2.345,00
Praktična obuka - 40 časova  40.000,00

 

B kategorija

B Kategorija
Kandidat ne poseduje vozačku dozvolu. 

Cena

Teorijska obuka - 40 časova (30+10) 11.080,00
Praktična obuka - 40 časova 39.400,00

B Kategorija
Kandidat ima AM kategoriju 
 (ili) A1 kategoriju

Cena

Teorijska obuka - 7 časova (5+2) 2.345,00
Praktična obuka - 35 časova  34.475,00

B Kategorija
Kandidat ima A2 (ili) A kategoriju

Cena

Teorijska obuka - 7 časova (5+2) 2.345,00
Praktična obuka - 30 časova  29.550,00

Cenovnik polaganja teorijskog ispita

AM, A1, A2, A Kategorija Cena
Taksa Mup-u, taksa privrednom društvu i svi troškovi organizovanja i sprovođenja ispita - UKUPNO - > 4.000,00
B Kategorija Cena
Taksa Mup-u, taksa privrednom društvu i svi troškovi organizovanja i sprovođenja ispita - UKUPNO - > 4.000,00

Cenovnik polaganja praktičnog ispita

AM, A1, A2, A Kategorija

Cena

Taksa MUP-u, taksa privrednom društvu i svi troškovi organizovanja i sprovođenja ispita (vozilo, gorivo, ispitivači, poligon ...) - UKUPNO- > 4.000,00
B Kategorija Cena
Taksa MUP-u, taksa privrednom društvu i svi troškovi organizovanja i sprovođenja ispita (vozilo, gorivo, ispitivači, poligon ...) - UKUPNO- > 4.000,00

Cenovnik dopunskih časova

Dopunski časovi   

Cena
AM, A1, A2, A Kategorija 1.000,00
B kategorija 1.000,00

Cenovnik obaveznih dopunskih časova za kandidate sa starom obukom

Obavezni dodatni časovi za kandidate koji  su imali obuku po "starom" nastavnom planu i programu
A1, A2, A i B Kategoriju   

Cena
Dodatna teorijska obuka - 3 časa  1.500,00
Dodatna praktična obuka - 3 časa 3.000,00

Cenovnik polaganja prve pomoći

Prva pomoć   

Cena

Dom zdravlja Dr. Ristić (kurs i polaganje prve pomoći)  5.300,00
Hitna Pomoc Beograd  5.500,00
Crveni krst  5.300,00